De KOR is een btw-vrijstelling. Als je voldoet aan de voorwaarden en kiest voor de KOR, hoef je geen btw meer te berekenen aan je klanten. Ook doe je geen btw-aangifte meer en kun je geen btw meer terugvragen over jouw kosten en investeringen.

De oude KOR was een belastingvermindering, gebaseerd op hoeveel btw je moest afdragen in een boekjaar. Deze regeling van toepassing (t/m 2019) wanneer het saldo van de ontvangen btw min de betaalde btw in totaal minder was dan € 1.883 per jaar.

De nieuwe KOR is per 1 januari 2020 in werking getreden ter vervanging van de oude KOR en is omzet gerelateerd. Voor deze nieuwe regeling gelden veel minder voorwaarden en kan vaker worden toegepast. De voorwaarden zijn:

 • De ondernemer is in Nederland gevestigd of heeft hier een vaste inrichting;
 • De omzet is niet hoger dan € 20.000 per kalenderjaar.
 • Je moet je op tijd aanmelden voor de regeling (minimaal 4 weken voorafgaand aan de periode dat je wilt starten met deze KOR)


Maar wat houdt dit dan precies in?

 • Je mag geen BTW naar je klanten in rekening brengen
 • Je kan geen BTW terugvorderen (voorbelasting) over de aankopen en investeringen
 • Je blijft minimaal 3 jaar gebruik maken van de nieuwe KOR regeling
 • Je hoeft geen BTW aangiften meer te doen
 • Wanneer de omzet boven de € 20.000 uitkomt in het boekjaar, moet je wel BTW in rekening gaan brengen (dit moet jezelf ook bijhouden)


Wanneer zou het interessant kunnen zijn om te kiezen voor de nieuwe KOR?

 • Je levert alleen aan particuliere klanten en niet aan bedrijven
 • Prognose voor de omzet voor de komende jaren is lager dan € 20.000,-
 • Je kosten beduidend lager zijn dan de omzet
 • Je bent niet van plan om de komende 3 jaar een grote investering te doen? (> € 10.000,-)

Voordelen deelname aan de nieuwe KOR

 • Vermindering van de administratieve verplichting voor de BTW
 • Geen BTW meer doorrekenen
 • Je hoeft geen BTW aangifte meer te doen
 • Bij levering aan particulieren wordt jouw dienst (bij gelijkblijvende prijzen) goedkoper dan een concurrent welke wel BTW in rekening moet brengen. Dit is voordelig.

Het is het meest verstandige om je hier goed over te laten informeren door een professional, aangezien jouw individuele situatie mogelijk ingewikkelder is. Je kan te maken krijgen met kosten die met 9% zijn belast, je kan kosten hebben zoals afschrijvingen waar geen btw op zit. Je kan ook alleen inkopen doen die 0% belast zijn. Deze dingen hebben allemaal invloed op of het een voordelige regeling voor jou is of niet.

Toch willen we ook de nadelen van de nieuwe KOR even noemen. Ondanks dat het wellicht op het eerste ogenblik financieel voordelig lijkt, zijn er een paar nadelen waar je ook rekening mee moet houden.

 • Termijn van 3 jaar: Wanneer je kiest voor de nieuwe KOR, zit je daar voor minimaal 3 jaar aan ‘vast’ wanneer je omzet lager dan € 20.000,- is. Indien je omzet stijgt, dan moet je dit zelf aangeven bij de Belastingdienst en kan je geen gebruik meer maken van de voordelen. Tegelijkertijd mag je dan 3 jaar lang niet meer deelnemen aan de KOR. Je moet bij omzet hoger dan € 20.000,- meteen weer BTW in rekening gaan brengen. Indien je aan particulieren levert, wordt je prijs dan meteen weer hoger dan voordat je deze grens bereikte. Dit moet je dan overal gaan aanpassen (website/flyers etc)
 • Imago: Het kan verwarring creëren als je geen BTW op de factuur vermeldt. Dit kan wellicht als vreemd ervaren worden door de ontvanger, waardoor je dit moet uitleggen. Indien je evt ook aan bedrijven levert, dan het ontvangende bedrijf zien dat jouw jaarlijkse omzet onder de € 20.000,- valt waardoor zij wellicht jou minder serieus nemen als leverancier. Dit heeft invloed op je bedrijfsimago.
 • Herziening BTW bij eerdere investeringen: Wanneer je in de 5 jaren voorafgaand aan deelname aan de nieuwe KOR de BTW op investeringen als voorbelasting afgetrokken, dan kun je mogelijk een herziening van de BTW ontvangen. Dit is van toepassing wanneer de afgetrokken BTW in de 5 jaar meer is dan € 500,- per jaar. De herzieningsperiode voor investeringsgoederen is 5 jaar en voor panden is dit 10 jaar. Bijv. een investering (en ingebruikname) van een machine van € 6.000,- op 1-1-2020 waarop € 1.260,- als voorbelasting in aftrek is genomen in 2020. Stel dat je je 1-1-2021 aangemeld hebt voor de KOR. Dan is € 1.260 / 5 = € 252,- van de BTW die je in 2020 hebt afgetrokken toe te wijzen aan boekjaar 2021 (zelfde bedrag geldt voor ook voor de jaren 2022 t/m 2025). Dit bedrag € 252,- is lager dan de herzieningsgrens van € 500,- op jaarbasis, dus dan hoef je niets te herzien en ook niets terug te betalen. Een ander verhaal is het voor dit voorbeeld de investering € 12.000,- was en er € 2.520,- aan BTW in aftrek is genomen. Dit komt op jaarbasis van neer op € 504,- en valt dus boven de grens uit. In dat geval moet je de volledige € 504,- terugbetalen in 2021 (en 2022 t/m 2025)

Met andere woorden, dat is wanneer je investeringen van de afgelopen 5 jaar samen meer dan € 10.000,- (excl. BTW) bedroegen. In dat geval moet je naar alle waarschijnlijkheid een deel van de BTW terugbetalen aan de Belastingdienst. De reden dat ze dit doen is om te voorkomen dat je snel nog even voordat je deelneemt aan de KOR nog even grote investeringen doet waar je de BTW als voorbelasting gaat terugvorderen. Onder investeringen wordt hier investeringen op bedrijfsmiddelen verstaan die onder de KIA vallen (Computer, Laptop, Hardware, Inventaris etc).


Tip: Ondanks dat je geen BTW aangifte hoeft te doen voor omzet tot aan € 20.000,- is het wel verstandig om een goede administratie bij te houden. Hierbij heb je toch een beter inzicht in de prestaties van je onderneming en zie je ook eerder wanneer je wel over de grens heen gaat. Daarnaast ook beter om een administratie te hebben voor de IB aangifte.


Ons advies is dan ook, denk eerst goed na of je wilt deelnemen aan de KOR. Neem geen overhaaste beslissing, maar laat je hierin adviseren door een professional. Bij 1Financial kun je hiervoor terecht en helpen wij je om een goed onderbouwde keuze te maken hierin.