Factuur vereisten

De facturen zijn een belangrijk deel van de administratie van je  onderneming. Het is in principe verplicht om binnen 15 dagen na afloop van de maand waarin het product of de dienst is geleverd een factuur uit te reiken. Voor de BTW moet de factuur aan bepaalde vereisten voldoen. Het is ook belangrijk om ontvangen facturen daarop te controleren.

 

 

 • volledige bedrijfsnaam en die van uw afnemer

Vermeld de juridische naam. De handelsnaam mag ook, als die in combinatie met het adres en woonplaats bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Bij fiscale eenheden is het gebruikelijk dat de naam van het onderdeel dat de prestatie levert op de factuur staat.

 
 • Volledige adres van je bedrijf en dat van je afnemer  
 • Jouw btw-identificatienummer – Dit is het nummer met ‘NL’ ervoor
 • KVK-nummer van je onderneming
 • Datum waarop de factuur is uitgereikt
 • Factuurnummer – Gebruik opeenvolgende nummers voor uw facturen, met 1 of meer reeksen. Elk factuurnummer mag maar 1 keer voorkomen.
 • Indien goederen worden geleverd: wat voor goederen zijn geleverd en hoeveel
 • Indien diensten worden geleverd: wat voor diensten zijn geleverd en de omvang ervan
 • Datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd
 • Bedrag exclusief btw 
 • Lever je goederen of diensten met verschillende btw-tarieven? Vermeld dit op verschillende regels Vermeld ook de eenheidsprijs, als dit van toepassing is.
 • Btw-tarief dat van toepassing is op de geleverde goederen of dienst
 • Btw-bedrag