De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een fiscale aftrekpost die van toepassing is op investeringen in bedrijfsmiddelen in het algemeen. De KIA is een aftrekpost op de winst. Het verlaagt als het ware het belastbare bedrag, dus m.a.w. je hoeft minder belasting te betalen.

Bedrijfsmiddelen die hiervoor bijvoorbeeld in aanmerking komen zijn:

 • Computer
 • Laptop
 • Tablet
 • Mobiele telefoon
 • Kantoormeubelen
 • Machines

Hieraan zitten een paar spelregels verbonden:

 • Een investering dient minimaal € 450,- excl. BTW te zijn
 • Het totaalbedrag aan investeringen dient boven een drempelbedrag uit te komen. In boekjaar 2020 is de drempel € 2.401,- in 2019 was dit € 2.301,-
 • Maximaal bedrag aan investeringen waarvoor een fiscale aftrekpost zal gelden is € 323.544,-

Uit onderstaande tabel kun je aflezen wat het fiscale voordeel is wat je kunt behalen.

Hieronder een tweetal voorbeelden uitgewerkt:

Vb 1) Koop je een machine van € 445,- excl. BTW dan telt deze niet mee in de totale investeringen in bedrijfsmiddelen, aangezien dit bedrag niet voldoet aan het minimum van € 450,- Koop je echter een machine van € 455,- excl. BTW dat telt deze wel mee in de totale investeringen, aangezien dit wel boven het minimumbedrag van een investering uitkomt.

Zo zie je dat het in sommige gevallen de moeite loont om een iets duurdere machine te kopen, aangezien je bij de investering van de machine van € 455,- een fiscaal voordeel behaalt van 28% x € 455,- =  € 127,40. Let op, dit geldt dan alleen als je totale investeringen in het boekjaar boven de € 2.401,- uitkomen!

Vb 2) Wanneer je een computer van € 450,- en bijvoorbeeld een printer van € 200,- koopt bij twee verschillende leveranciers dan kun je voor deze twee losse investeringen geen beroep doen op de KIA. Echter als je dit bij een leverancier tegelijkertijd koopt, dus samen voor € 650,- dan voldoet deze wel aan de criteria en mag deze worden meegerekend tot de investeringen. Wanneer je dan weer in het boekjaar boven de € 2.401,- uitkomt, is je fiscale voordeel 28% x € 650,- = € 182,-

Ook is het goed om te weten dat het niet gaat over aankopen die je doet voor klanten, maar dit is alleen van toepassing op investeringen die je voor je eigen bedrijf doet.

Hoe en wanneer krijg ik deze KIA?

De KIA waarop je in een jaar recht op hebt, trek je in de aangifte over dat jaar af van de winst. Hierdoor betaal je dus minder belasting.

 • Ben je zzp-er en heb je een IB ondernemer, dan wordt dit gedaan in de aangifte IB
 • Heb je een BV, dan ben je een VPB ondernemer, dan wordt dit gedaan in de aangifte VPB

Mocht je meer informatie hierover willen, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag!